Objednávka, kúpa a doručenie tovaru

1. Vyberte si svoj tovar v príslušnom spotrebiteľskom balení v našom internetovom obchode: https://www.pivovargalgan/eshop/ a označte jeho presný počet

2. Pri objednávke uveďte požadované osobné údaje:

 • Meno a priezvisko, pri právnických osobách aj obchodné meno (názov spoločnosti)
 • Dátum narodenia
 • Adresu bydliska alebo sídla spoločnosti (v prípade, že požadujete doručiť tovar na inú adresu ako je adresa trvalého pobytu, uveďte aj doručovaciu adresu)
 • Kontakt (telefón a e-mailovú adresu; v prípade právnických osôb aj IČO a DIČ a ak ste platcom DPH aj IČ DPH )
 • Číslo účtu (na evidovanie prijatých platieb a prípadné vrátenie platieb)

3. Zvoľte si spôsob platby. Platbu môžete zrealizovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Platba prevodom na účet 
 • Platba prostredníctvom online platobnej služby
 • Platba kartou pri prevzatí tovaru v pivovare
 • Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru  

Detailné informácie o dodací, platobných a cenových podmienkach sú uvedené vo „Všeobecných obchodných podmienkach“.

4. Zvoľte si spôsob doručenia resp. vyzdvihnutia Vašej objednávky. Ceny dopravy sú nasledovné:

 • Pri objednávke do 50,- EUR……………….. 5,-EUR (platí pre okresy Bratislava I.-V., Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Nitra, Nové Zámky, Šaľa)
 • Pri objednávke nad 50,- EUR…………………. 0,-EUR (platí pre okresy Bratislava I.-V., Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Nitra, Nové Zámky, Šaľa)
 • Ostatné okresy Slovenska okrem vyššie uvedených (bez ohľadu veľkosť objednávky)………………………. 10,-EUR
 • Osobné vyzdvihnutie v pivovare…………….. 0,-EUR

Pozn. Osoba objednávajúca si nápoje s obsahom alkoholu musí preukázať svoj vek (pri objednaní ako aj pri prevzatí tovaru) a musí mať viac ako 18 rokov.

Zmena cien a podmienok doručenia tovaru vyhradená.